Podziel się
Ostatnio dodane
Rozliczają się z nami
Kategorie
Najczęściej czytane

Rozliczenie PIT 2013

Zapraszamy Państwa do skorzystania z udostępnionego na tej stronie programu PITy 2012, który pozwoli Państwu szybko i bezproblemowo wypełnić swoją deklarację podatkową.

 • Jest najsprawniejszym i najprostszym, darmowym programem do wypełniania deklaracji podatkowej PIT.
 • Nasz program pozwala na wypełnienie formularzy: PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT 38 oraz wszelkich niezbędnych załączników.
 • Wypełnianie wniosku usprawnia system, który automatycznie dokonuje obliczeń i sam wypełnia odpowiednie rubryki formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT 38.
 • Jakość programu została potwierdzona przez rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Za skorzystanie z programu nie ma żadnych opłat! W zamian każdy użytkownik przekazuje 1% swojego podatku na wskazaną przez nas fundację.

Zmiany w skali podatkowej

Podatnik ma prawo rozliczać swój PIT wedle skali podatkowej, jeśli nie wykorzystuje podatku linowego, ryczałtu, ani nie rozlicza się z kapitałów pieniężnych i przychodów zryczałtowanych związanych ze sprzedażą nieruchomości. Skala podatkowa w roku 2013 wygląda następująco: podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca 556,02zł w wypadku, gdy podstawa do opodatkowania nie przekracza 85 528zł. Przekraczając tę kwotę, zapłacimy podatek w wysokości 14 839,02zł oraz nadwyżkę opodatkowania według 32% stawki. Kwota wolna od podatku to 3 091zł.

 

Zmiany w formularzach podatkowych za 2014

Mają miejsce drobne zmiany formularzy PIT-36, PIT-38, PIT-36L oraz PIT-39. Formularze podatkowe aktualizowane są do zmian wystosowanych z końcem marca 2013 r. w ordynacji podatkowej. Od teraz należy zaokrąglać kwoty po przecinku, czyli kwotę poniżej 50 groszy zaokrąglamy w dół, natomiast wynoszącą 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę.

Rozlicz PIT za 2012 online

Zmiana obejmuje formularze:

PIT 36 – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

PIT 38 – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);

PIT 36L – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

PIT 39 – wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zmiany mają charakter techniczny i opierają się m.in. na dodaniu przecinka po skrócie „zł” oraz wyrazu „gr”, jak też modyfikacji numeracji przypisów dolnych.


Wykaz załączników, jakie należy zawszeć w niektórych formularzach PIT.

Wszystkie załączniki będzie można uzupełnić w komputerowym programie – Program PIT 2013/2014.

 • PIT 28/A (indywidualna działalność gospodarcza)

          Dostępny dla: PIT 28

 • PIT-28/B (działalność gospodarcza w postaci spółki)

         Dostępny dla: PIT 28

 • PIT/D  (ulga na mieszkanie)

         Dostępny dla: PIT 28, PIT 36, PIT 37

 • PIT/M (dochody uzyskane przez małoletnie dzieci)

         Dostępny dla: PIT 36

 • PIT/Z (dla osób posiadających kredyt podatkowy)

          Dostępny dla: PIT 36, PIT 36L

 • PIT/ZG (dla osób pracujących za granicą)

          Dostępny dla: PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39

 • PIT/O (pozostałe ulgi z wyłączeniem odsetkowych i mieszkaniowych)

          Dostępny dla: PIT 28, PIT 36, PIT 37